Allah’ın zati sıfatları şu şekildedir:

Fatih YILDIZ
1 min readAug 29, 2018

*Vücut: Allah vardır, varlığı veya yokluğu düşünülemez.

*Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.

*Beka: Varlığı ebedidir ve sonu yoktur.

*Vahdaniyet: Allah tektir, benzeri yoktur.

*Muhalefetün lil Havadis: Sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemez.

*Kıyam bi nefsihi: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır.

Allah’ın subuti sıfatları şu şekildedir:

*Hayat: Allah daima diridir.

*İlim: Allah her şeyi bilir. Gizli, açık, gelecek ve geçmişle ilgili bilgisi sınırlı değildir.

*Semi: Allah her şeyi işitir. İşitmesi mahlukata benzemez.

*Basar: Allah her şeyi görür. Görmesi mahlukata benzemez..

*İrade: Allah diler ve dilediğini yapar. Murat eder ve gerçekleştirir.

*Kudret: Allah’ın her şeye gücü yeter.

*Kelam: Allah söz sahibidir, peygamberlere vahiy yoluyla kitaplar göndermiştir.

*Tekvin: Allah yaratıcıdır, her şeyi yaratma gücüne sahiptir. Yoktan var edendir.

--

--