Fatih YILDIZ
9 min readAug 7, 2018

Allah’ın zati sıfatları nelerdir?


1. Vücüd : Var olmak,
2. Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
3. Beka : Varlığının sonu olmamak,
4. Vahdaniyet : Bir olmak,
5. Muhâlefetun-lil — Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
6. Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.Allah’ın sübütü sıfatları nelerdir?


1. Hayat : Diri olmak,
2. İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
3. Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
4. Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
5. İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah’ın dilemesiyle olur.)
6. Kudret: Herşeye gücü yetmek,
7. Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
8. Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O’ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.


SORU VE CEVAPLARLA MÜSLÜMANLIK

Müslümanmısın?


Elhamdülillah Müslümanım.

Müslümanım demenin manası nedir?

Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı tasdik etmektir.

Ne zamandan beri Müslümansın?

“Kälubela,” dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

Kälubela ne denektir ?

Elestü Räbbiküm Kitäbin cevabi.

“Kälubela” zamanı neye derler?

Misak’a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: — Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: “Kälubela (Evet Rabbimizsin)” dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

Rabbin kimdir?

Allah

Seni kim yarattı?

Allah

Sen kimin kulusun ?

Allah’ın kuluyum

Dinin hangi dindir?

İslam dinidir.

Kitabın hangi kitaptır?

Kur’an’dır.

Allah kaçtır diyenlere ne dersin?

Allah birdir derim.

Allah’ın bir olduğuna delilin nedir?

Sure-i İhlas’ın ilk ayeti kerimesidir.

Bunun manası nedir?

Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.

Allah’ın varlığına akli delilin nedir?

Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

Allah’ın zatı hakkında düşünce caiz midir?

Caiz değildir. Allah’ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

Allah’ın sıfatları nelerdir?

1. Vücüd : Var olmak,
2. Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
3. Beka : Varlığının sonu olmamak,
4. Vahdaniyet : Bir olmak,
5. Muhâlefetun-lil — Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
6. Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.

Allah’ın sübütü sıfatları nelerdir?

1. Hayat : Diri olmak,
2. İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
3. Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
4. Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
5. İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah’ın dilemesiyle olur.)
6. Kudret: Herşeye gücü yetmek,
7. Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
8. Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O’ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.

Kıblen neresidir?

Kabe-i Muazzamadır.

Kimin zürriyetindensin?

Adem Aleyhisselam’ın zürriyetindenim.

Kimin milletindensin?

İbrahim Aleyhisselam’ın milletindenim

Kimin ümmetindensin?

Muhammed Aleyhisselamın.

İman-ı yeis nedir?

Firavun gibi ölürken iman etmektir.

Geçerli midir?

Geçerli değildir.

Tevbei yeis nedir?

İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

Geçerli midir?

Geçerlidir.

Peygamberimizin babasının adı nedir?

Abdullah’tır.

Annesinin adı nedir?

Amine’dir.

Dedesinin adı nedir?

Abdülmüttaliptir.

Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte öldü?

571'de doğdu Mekke’de doğdu, 632'de Medine’de vefat etti.

Şimdi nerde bulunuyor?

Şimdi Medine’de “Ravza-i Mutaharra” sındadır.

Kaç yaşında iken Peygamber oldu?

40 yaşında.

Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?

23 sene peygamberlik yaptı.

Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?

622 tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti.

Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?

63 yaşında sona erdi.

Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?

Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

Peygamberimizin kaç adı vardır?

Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud

Peygamberimizin kaç kızı vardı?

Dört. Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma (r.a.)’dir.

Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?

Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.

Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?

İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.


Bunlar kimin çocuklarıdır?

Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)’nındır.

Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?

Hazret-i Hatice, Hazret-i Sûde bint-i Zem’a , Hazret-i Aişe, Hz.Hafsa, Hz.Zeynep b.Huzeyme, Hz.Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cuveyriye, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiyye, Hz.Meymune, Hazreti Mariye, (r.a)

Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?

Onlar bütün müminlerin annesidir.

Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?

Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

Peygamberimizin son hanımı kimdir?

Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.

Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?

Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.

Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

Hz. Aişe (r.a)’dır.

Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?

Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

Ashâb Ne Demektir?

Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

Allah’ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?

Tevhid’dir.

Tevhid nedir?

Allah’ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

Allah’ın yasakladığı en büyük günah nedir?

Şirk’tir.

Şirk nedir?

Allah’a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.

Peygamber kime denir?

Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah’ın vazifelendirdiği zata denir.

Allah, peygamberleri niçin gönderdi?

Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.

En büyük peygamberler kaçtır?

5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Yirmisekiz

İsimlerini sayarmısınız?

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?

Bütün insanlığa gönderildi.

Resul nedir?

Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

Nebi nedir?

Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

İlk nebi kimdir?

Adem (a.s.) dır.

İlk resul kimdir?

Nuh (a.s.) dır.

Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?

Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?

Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

Melek nedir?

Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

Dört büyük melek hangileridir?

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

Meleklerin görevleri nelerdir?

Allah’a hamd etmek, O’nu tesbih etmek, O’nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

Cebrail’in görevi nedir?

Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

Mikail’in görevi nedir?

Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

İsrafil’in görevi nedir?

Kıyamette Sur’a üflemek

Azrail’in görevi nedir?

Allah’ın emriyle can almak

İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?

Dirilecekler.

Dirildikten sonra ne olacaklar?

Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan ne olur?

Dinden çıkar, kâfir olur.

Kabir suali kime sorulmaz?

Peygamberlere, çocuklara ve delilere..

Mezhep kaçtır? Nelerdir?

İkidir.İtikatta mezhep, amelde mezhep.

Itikattaki mezhep imamları kaçtır? Kimlerdir?

İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü’l Hasani’l Eşari.

Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir?

Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

İtikatta mezhebin nedir?

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

Amelde mezhebin nedir?

Hanefi mezhebidir.

İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir?

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

Diğer üç mezheptekilerin imamı kimdir?

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

Diğer üç mezheptekilerin imamı kimdir?

Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.

Kaç tane kandil vardır, nelerdir?

Beş tane kandil vardır.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine’nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah’ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur’an-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur’an-ı Kerim’in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

Otuziki (32) Farzı sayarmısınız?

Evet,
6'sı İmanın şartı,
5'i İslam’ın şartı,
12'si namazın şartı,
4'ü abdestin şartı,
3'ü guslün şartı,
2'si teyemmüm’ün şartı olmak üzere toplam otuziki farz.

İmanın şartları kaçtır, nelerdir?

Altı’dır.
Allah Teala’ya inanmak,
Meleklerine inanmak,
Kitaplarına inanmak,
Peygamberlerine inanmak,
Ahiret gününe inanmak,
Kader ve kazaya inanmak.

İslamın şartı kaçtır, nelerdir?

Beş’dir.
Kelime-i şehadet getirmek,
Namaz kılmak,
Oruç tutmak,
Zekat vermek,
Hacca gitmek.

Abdestin farzı kaçtır, nelerdir?

Dört’dür.
Yüzü yıkamak
Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
Başının dörtte birini meshetmek
Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak

Guslün farzı kaçtır, nelerdir?

Üç’dür.
Ağıza dolu dolu su vermek
Buruna dolu dolu su vermek
Bütün bedeni yıkamak

Teyemmüm’ün farzı kaçtır, nelerdir?

İkidir.
Niyet etmek
Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.

Namazın farzı kaçtır, nelerdir?

Altı’sı dışarıda 6'sı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.

Dışındakiler nelerdir?

Hadesten taharet
Necasetten taharet
Setr-i avret
İstikbal-i kıble
Vakit
Niyet

İçindekiler nelerdir?

İftitah tekbiri
Kıyam
Kıraat
Rukü
Sücud
Kade-i ahire

Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)’nındır.

Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?

Hazret-i Hatice, Hazret-i Sûde bint-i Zem’a , Hazret-i Aişe, Hz.Hafsa, Hz.Zeynep b.Huzeyme, Hz.Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cuveyriye, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiyye, Hz.Meymune, Hazreti Mariye, (r.a)

Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?

Onlar bütün müminlerin annesidir.

Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?

Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

Peygamberimizin son hanımı kimdir?

Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.

Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?

Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.

Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

Hz. Aişe (r.a)’dır.

Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?

Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

Ashâb Ne Demektir?

Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

Allah’ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?

Tevhid’dir.

Tevhid nedir?

Allah’ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

Allah’ın yasakladığı en büyük günah nedir?

Şirk’tir.

Şirk nedir?

Allah’a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.

Peygamber kime denir?

Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah’ın vazifelendirdiği zata denir.

Allah, peygamberleri niçin gönderdi?

Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.

En büyük peygamberler kaçtır?

5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Yirmisekiz

İsimlerini sayarmısınız?

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?

Bütün insanlığa gönderildi.

Resul nedir?

Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

Nebi nedir?

Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

İlk nebi kimdir?

Adem (a.s.) dır.

İlk resul kimdir?

Nuh (a.s.) dır.

Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?

Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?

Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

Melek nedir?

Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

Dört büyük melek hangileridir?

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

Meleklerin görevleri nelerdir?

Allah’a hamd etmek, O’nu tesbih etmek, O’nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

Cebrail’in görevi nedir?

Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

Mikail’in görevi nedir?

Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

İsrafil’in görevi nedir?

Kıyamette Sur’a üflemek

Azrail’in görevi nedir?

Allah’ın emriyle can almak

İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?

Dirilecekler.

Dirildikten sonra ne olacaklar?

Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan ne olur?

Dinden çıkar, kâfir olur.

Kabir suali kime sorulmaz?

Peygamberlere, çocuklara ve delilere..

Mezhep kaçtır? Nelerdir?

İkidir.İtikatta mezhep, amelde mezhep.

Itikattaki mezhep imamları kaçtır? Kimlerdir?

İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü’l Hasani’l Eşari.

Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir?

Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

İtikatta mezhebin nedir?

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

Amelde mezhebin nedir?

Hanefi mezhebidir.

İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir?

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

Diğer üç mezheptekilerin imamı kimdir?

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

Diğer üç mezheptekilerin imamı kimdir?

Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.

Kaç tane kandil vardır, nelerdir?

Beş tane kandil vardır.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine’nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah’ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur’an-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur’an-ı Kerim’in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

Otuziki (32) Farzı sayarmısınız?

Evet,
6'sı İmanın şartı,
5'i İslam’ın şartı,
12'si namazın şartı,
4'ü abdestin şartı,
3'ü guslün şartı,
2'si teyemmüm’ün şartı olmak üzere toplam otuziki farz.

İmanın şartları kaçtır, nelerdir?

Altı’dır.
Allah Teala’ya inanmak,
Meleklerine inanmak,
Kitaplarına inanmak,
Peygamberlerine inanmak,
Ahiret gününe inanmak,
Kader ve kazaya inanmak.

İslamın şartı kaçtır, nelerdir?

Beş’dir.
Kelime-i şehadet getirmek,
Namaz kılmak,
Oruç tutmak,
Zekat vermek,
Hacca gitmek.

Abdestin farzı kaçtır, nelerdir?

Dört’dür.
Yüzü yıkamak
Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
Başının dörtte birini meshetmek
Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak

Guslün farzı kaçtır, nelerdir?

Üç’dür.
Ağıza dolu dolu su vermek
Buruna dolu dolu su vermek
Bütün bedeni yıkamak

Teyemmüm’ün farzı kaçtır, nelerdir?

İkidir.
Niyet etmek
Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.

Namazın farzı kaçtır, nelerdir?

Altı’sı dışarıda 6'sı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.

Dışındakiler nelerdir?

Hadesten taharet
Necasetten taharet
Setr-i avret
İstikbal-i kıble
Vakit
Niyet

İçindekiler nelerdir?

İftitah tekbiri
Kıyam
Kıraat
Rukü
Sücud
Kade-i ahire