Bir Dava Adamının Notlarından Alıntılar

Fatih YILDIZ
2 min readOct 31, 2019

- Konuşmanın temel hammaddesi, okumaktır. ⠀⠀⠀⠀

- Tarih insanın idrakini, edebiyat nükte ve mizacını, matematik dikkatini, dinî eserler fikir ve ruh derinliğini arttırır. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

- Bir nesilde mücadele ruhunu sindirmek, o nesli öldürmektir. O nesli diriltmek ise, o nesilde mücadele aşkını uyandırmakladır. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

- Dünyada huzur ve saadetin, hür ve insanca yaşamanın bir tek çaresi vardır, o da şudur; İnsanı, insan eden belki insanı sultan eden hakiki imanı kazanmak ve inkişaf ettirmektir. Tatbikat ve hareket haline gelmeyen iman ölüdür. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

-Zulüm ve işkenceler, insanın mahiyetindeki asalet ve cesareti meydana çıkarır, fıtratındaki kabiliyetleri inkişaf ettirir. Hayatta sıkıntı, musibet, dert ve meşakkatlere düçar olmayanlar; büyük feragat, hamiyyet ve cesaret sahibi olamazlar.

-Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez. Münakaşadan yavaşça çekil, öyle şeyler muvakkattir.

-Büyük zatlar bunda müttefiktir ki; “Başkalarıyla uğraşan yolundan kalır” (Dinsizlerin, ve şeytanın ehl-i hizmeti başka şeylerle meşgul ederek, hizmete mani olma planı vardır.)

-Düşün! düşün! Ne düşündüğünü de düşün!

– Çok kere olur ki, hatası kendisine söylenmeyen bir kimse, hatasını hüner sayar. – Sana şifa lazım ise, acı ilaç iç. Dostun sözü acıdır.

– Zihni faaliyet için takip edeceğim gaye, iradî dikkat cehdlerinden ibarettir.

– İmanı kurtarmak, Kur’ana ve Nur’a hizmet gibi, mukaddes ve asil bir dava uğrunda, hayatımı fedadan çekinmeyeceğim.

-Hususan yeknesak dünyevi meşguliyetler; insanın mahiyetindeki ulvi melekeleri körletir. Manevi terakkiyata medar olacak yüksek istidatları söndürür, kabiliyetleri verimsiz kılar.

– Tembelliğe, basit ve manasız zevklerime, müsaade etmeyeceğim! -Nefse hakimiyetin en ehemmiyetli şartı; fikirlerin ve hareketin kuvvetli i’tiyatlar halinde birbirine raptedilmesidir. (Fikir ve hareket arasında öyle bir rabıta te’min etmelidir ki; zihinde teşekkül eden bir fikri, aynı vuzuh ve şiddetle ‘hareket’ takip edebilmelidir.)

– Gayr-ı meşru veya lüzumsuz arzularıma mukavemet ve muhalefet etmeliyim. – Tenbel bir hayat seyrinin vicdan azabından azade kalması kâbil değildir. -Ruh haletinizi değiştirmekle, müptelâ olduğunuz dertten kurtulabilirsiniz.

--

--