Kim Olduğumuzu Unuttuk!

Fatih YILDIZ
3 min readNov 5, 2019
 1. Fikirle Uyanış Dersinin yazıya dökülmüş hali.

Unuttuk kardeşim. Biz, kim olduğumuzu unuttuk. Nasıl kahraman bir ecdadın varisleri olduğumuzu unuttuk… Plevneyi, Çanakkaleyi, İstiklal Harbini unuttuk. Ne için savaştığımızı, neler feda ettiğimizi… Hepsini unuttuk. Ancak hatırlamalıyız, kim olduğumuzu hatırlamalıyız.. Bir beylik iken, koca bir imparatorluğun temellerini kurmuş ve cihana hakim olmuş, şanlı zaferlerle tarihi doldurmuş atalarımızı hatırlamalıyız.

Biz İslamın şerefi için, İslamın terakkisi ve tealisi için kanlarını akıtan ve canlarını feda eden şanlı bir milletin torunlarıyız. Evet, bu memleketi, bu toprakları kanlarıyla sulayanlar İMAN Kuvvetine sahip atalarımızdır. Anadoluyu yurt yapıp Anadoluyu zalimlere mezar yapan atalarımız…

Evet kardeşim biz, Anadolu genciyiz, bu vatanın gerçek sahibi bizleriz. Bizim apışıp kalmaya, donup duraklamaya vaktimiz yok! Bizler cesaretiyle düşmana parmak ısırtmış kahraman bir milletin varisleriyiz…

Bin yıl İslamın bayraktarlığını yapmış Müslüman Anadolu tarihini unutmadan, nerelerden nerelere geldiğimizi öğrenmeye mecburuz.

Arşa yükselen Allah Allah nidalarıyla cihanı inleten, kıt’alar fetheden ceddimizi tanıyalım…

Üstünde gezindiğimiz şu mübarek toprakların, bu aziz cemiyetin dertlerini teşhis edenler bilirlerki, biz ne zaman ki iman zaafiyetine düştük o zaman içten içe çürümeye ve gerilemeye başladık.

Bugün insanlık gittikçe vahimleşen bir bunalıma sürüklenmekte. Ve insanlık bir intibah arayışı içerisindir. İçine düştüğü derin bunalımdan kurtulmak için çırpınıp durmaktadır. Biz dahi şu son iki asırdır büyük bir medeniyet buhranı yaşıyoruz. Zihnimizi ve özümüzü yitirdik. Fakat neyi yitirdiğimizi bile idrak edebilmekten yoksun bir biçimdeyiz. Bir medeniyet savaşı, bir zihniyet savaşı veriyoruz. Bir varaoluş çilesi çekiyoruz.

Nizamını kaybetmiş dünya, yeni zaman ve mekan şartları içinde yepyeni ve dipdiri bir doğuşa muhtaçtır.

Rotasını kaybetmiş ve dümenini kırmış bu asrın insanına pusula olmalı, insanlığa arayıp bulamadığının İSLAMDA olduğunu göstermeliyiz!

Vecd ve aşk çığırını açıp, Vatanda büyük uyanışa yol açacak fitili ateşleyecek olan bu vatanın evlatlarıdır. Yani bizleriz kardeşim.

 • İslam bütün ihtişamıyla ülkemizde İMAN ve Aksiyon halinde başladığı zaman çürük ideolojiler aslan görmüş hayvan sürüleri gibi kaçışacaktır. Evvela vatan çapında başlayacak bir uyanış hareketi bütün dünyaya sıçrayacaktır.
 • *Dünyaya, hasret kaldığı nizamı biz getireceğiz. Anadolu evlatları, yani bu vatanın evlatları getirecek.
 • Çünkü biz, iman ve islamiyet uğrunda, namus ve şerefini müdaafa yolunda vatan toprağını kanlarıyla sulamış,ruhuna ve bayrağına İslamın nişanı olan hilali nakşetmiş bir ecdadın varisleriyiz. Kendimizi asla hafife almayalım, sakın yeis bataklığına düşmeyelim! Sakın.
 • *Geçmişte atalarımız yaptığı gibi biz de bu asırda her türlü ahlaksızlıkla, zulümle, haksızla mücadele edeceğiz. Atalarımızın şanlı tarihinden güç alıp bu vatanın evlatlarının neler yapabileceğini tüm cihana ispatlayacağız. Yapamaz diyenleri, bizi engelleyenleri başaracağımız büyük işlerle utandıracağız.

Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar.

*Şahsi menfaatten ziyade vatan ve millete, iman ve islamiyete hizmet gayesini kendimizde hakim kılacağız.

 • Türkiyeyi, kalkınmış ve güçlü bir ülke haline getirmek aşkının şuur ve iradesi ile çırpınacağız!
 • * Kabuğundan çıkmak için debelenen bir millete sahte oluşlarla sed çekilmesine razı gelemeyiz!
 • *Milli ve dini birliğimizi yıkmak isteyen düşmanların oyunlarına kanmamalıyız!
 • *Bu asrın kördüğümünü açacak olan yine bu vatandır, yani ANADOLUDUR! Şehitler toprağı, gaziler bucağı, velîler ocağı, Anadolu…. Yüce kaynak İslamdan aldığımız feyizle dünyanın buhranını, huzura kalbetmek için mücadele edeceğiz!
 • -Gerçek Müslümanlığın hakikatini bütün insanlığa arzederek, her haliyle yeni ve güzel örneği nefsimizde çizgileştirip, renklendirip ,maddeleştireceğiz!
 • Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar!!
 • *Evet beyler, Bu ufuk ağaracak , bu gök aydınlanacak ve Allah’ın izniyle bu millet uyanacak…
 • YEDİDEN DOGACAĞIZ! Yepyeni bir oluşla meydana çıkacağız! VE Mukaddes emanete BİZ sahip çıkacağız.
 • Rabbim bizlere yeniden eski aşk ve vecd ile mücadele edebilmeyi nasip eylesin.
 • Bizlere ecdadımızın zaferleri gibi ihtişamlı zaferler nasip eylesin.

Allah bizlere aşk ve ihlas versin. Mücadele ruhumuzu dipdiri tutmayı ve düşmana eskiden olduğu gibi yeniden korku salmayı VE adımızı duyduylarında zalimlere tirtir titremeyi yani bizlere kaybettiğimiz iman gücünü kazanmayı nasip eylesin…..

Fatih YILDIZ

--

--